MAPS: NTG's verenigingsblad

MAPSlogo MAPS is het verenigingsblad van de NTG. Het blad verschijnt twee maal per jaar en wordt aan alle NTG-leden toegestuurd.

De MAPS bestaat uit artikelen over TeX, Metafont en aanverwante zaken. De artikelen zijn veelal van Nederlandse auteurs. Ook worden regelmatig (Engelstalige) artikelen van andere TeX-gebruikersgroepen of TeX-conferenties overgenomen.

De MAPS wordt samengesteld en opgemaakt door de MAPS-redactie. De MAPS-redactie moedigt (potentiële) auteurs aan om artikelen te schrijven. Wie interesse heeft wordt aangeraden de richtlijnen voor auteurs te lezen, en/of contact op te nemen met de MAPS-redactie.

Electronische versie MAPS

De MAPS is ook beschikbaar in electronische vorm, en wel in PDF (Portable Document Format). Deze kunnen o.a. gelezen worden met Acrobat Reader, die gratis verkrijgbaar bij Adobe.

De electronische vorm biedt de volgende faciliteiten:

  • Alle ooit in de MAPS verschenen artikelen als afzonderlijke PDF-bestanden.
  • Een index van alle verschenen artikelen.
  • Een zoeksysteem voor de index.